14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligebehandlingsnævnsloven § 3

Lov om ligebehandlingsnævnet paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligebehandlingsnævnsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1230 af 02. October 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Nævnet består af 1 formand, 2 næstformænd og 9 øvrige medlemmer.

•••

Stk. 2 Formanden skal være landsdommer eller præsident eller vicepræsident for Sø- og Handelsretten. Næstformændene skal være byretsdommere. Formanden og næstformændene beskikkes af beskæftigelsesministeren efter udpegning af vedkommende retspræsident. Begge køn skal være repræsenteret i nævnets formandskab.

•••

Stk. 3 De øvrige medlemmer af nævnet udpeges af beskæftigelsesministeren. Heraf indstiller social- og integrationsministeren 3 medlemmer og ministeren for ligestilling og kirke 3 medlemmer. Nævnets medlemmer skal have bestået juridisk kandidateksamen og udpeges blandt personer, der har særligt kendskab til kønsligestillingslovgivningen, lovgivningen om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse eller lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet samt kendskab til forholdene på arbejdsmarkedet. Nævnets medlemmer skal være uafhængige af den indstillende og den udpegende myndighed. Der skal sikres en ligelig kønsfordeling blandt medlemmerne af nævnet.

•••

Stk. 4 Medlemmerne af nævnet udpeges for 3 år ad gangen. Genudpegelse kan finde sted.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan udpege et antal suppleanter for de medlemmer, der er udpeget efter stk. 3. Udpegningen sker i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

•••

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren fastsætter nævnets forretningsorden efter forhandling med social- og integrationsministeren og ministeren for ligestilling og kirke.

•••
profile photo
Profilside