LG-loven § 8a

Denne konsoliderede version af lG-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om lønmodtagernes garantifond

Lov nr. 116 af 13. april 1972,
jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011,
som ændret ved lov nr. 1569 af 15. december 2015, lov nr. 1669 af 26. december 2017, lov nr. 58 af 30. januar 2018, lov nr. 124 af 6. februar 2019, lov nr. 496 af 1. maj 2019, lov nr. 530 af 27. marts 2021 og lov nr. 1538 af 12. december 2023

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav
§ 8a

Lønmodtagernes Garantifond sikrer Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav på tilgodehavende feriemidler i de tilfælde, hvor et krav ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter forfald i henhold til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Beløbet, jf. stk. 1, omfatter krav på tilgodehavende feriemidler med indeksering efter § 7 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Beløbet, jf. stk. 1, omfatter endvidere gebyrer efter § 3, stk. 5, og § 10 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Beløbet, jf. stk. 1, omfatter ikke, hvad der svarer til en fast afgift på 38 pct. af de tilgodehavende feriemidler, jf. pensionsbeskatningslovens § 14 B, stk. 2, 2. pkt.