14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Letbaneloven § 3d

Lov om letbane på Ring 3 paragraf 3d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af letbaneloven og bygger på lov nr. 165 af 26. February 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3d Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser vedrørende anlægsprojektet, jf. § 2, som træffes efter lov om naturbeskyttelse og lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojektet, jf. § 2, i henhold til de love og regler, der er nævnt i stk. 1, kan påklages af Hovedstadens Letbane I/S til transport- og bygningsministeren.

•••

Stk. 3 Transport- og bygningsministeren kan overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter de love og regler, der er nævnt i stk. 1, i en nærmere bestemt sag vedrørende anlægsprojektet, jf. § 2.

•••

Stk. 4 Transport- og bygningsministerens afgørelser af klager efter stk. 2, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens beføjelser efter stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 5 De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 6 Transport- og bygningsministeren kan til brug for behandlingen af sager efter stk. 2 og 3 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter de love, der er nævnt i stk. 1, inden for den pågældende kommune.

•••
profile photo
Profilside