14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Letbaneloven § 1

Lov om letbane på Ring 3 paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af letbaneloven og bygger på lov nr. 165 af 26. February 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af Hovedstadens Letbane I/S, hvorefter Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. stk. 2, overtager samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og indtræder i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

•••

Stk. 2 Hovedstadens Letbane I/S ejes af Region Hovedstaden med 43 pct., Lyngby-Taarbæk Kommune med 12,52 pct., Gladsaxe Kommune med 12,60 pct., Herlev Kommune med 6,71 pct., Rødovre Kommune med 2,01 pct., Glostrup Kommune med 7,18 pct., Albertslund Kommune med 3,23 pct., Brøndby Kommune med 4,18 pct., Høje-Taastrup Kommune med 0,88 pct., Hvidovre Kommune med 0,92 pct., Vallensbæk Kommune med 3,15 pct. og Ishøj Kommune med 3,62 pct.

•••

Stk. 3 Ejerfordelingen mellem de 11 kommuner, jf. stk. 2, kan ændres ved aftale, hvis alle 11 kommuner er enige herom.

•••

Stk. 4 Transport-, bygnings- og boligministerens oprindelige indskud på op til 1.777 mio. kr. i Hovedstadens Letbane I/S konverteres til et tilskud. Beløbet er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks.

•••

Stk. 5 Region Hovedstaden indskyder 991 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune indskyder 285,1 mio. kr., Gladsaxe Kommune indskyder 286,4 mio. kr., Herlev Kommune indskyder 152,9 mio. kr., Rødovre Kommune indskyder 45,4 mio. kr., Glostrup Kommune indskyder 163,3 mio. kr., Albertslund Kommune indskyder 73,9 mio. kr., Brøndby Kommune indskyder 94,6 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune indskyder 19,4 mio. kr., Hvidovre Kommune indskyder 20,7 mio. kr., Vallensbæk Kommune indskyder 71,3 mio. kr., og Ishøj Kommune indskyder 82,9 mio. kr. i Hovedstadens Letbane I/S. Beløbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftstart og derefter med nettoprisindekset.

•••

Stk. 6 Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune og Region Hovedstaden afsætter samlet set yderligere reserver på i alt 379,3 mio. kr. Beløbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftstart og derefter med nettoprisindekset.

•••

Stk. 7 Transportministeren, Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. stk. 1, stiller vederlagsfrit de arealer, der er nødvendige for letbanens anlæg og drift, til rådighed for Hovedstadens Letbane I/S.

•••
profile photo
Profilside