14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 De i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger skal indberettes for ledninger, som Justitsministeriet eller regionerne har rådighed over, og for ledninger beliggende på ejendomme, som en af disse myndigheder har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning. Rigspolitichefen eller regionerne kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

•••

Stk. 2 I særlige tilfælde kan Rigspolitichefen eller regionerne i stedet for påbud i medfør af stk. 1, 2. pkt., anmode Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om at slette indberettede oplysninger i Ledningsejerregistret, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor. Rigspolitichefen eller regionerne skal samtidig med anmodningen til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet give meddelelse til ledningsejeren herom.

•••
profile photo
Profilside