14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés etableringstidspunkt, jf. stk. 2. Ledningsejer skal som minimum angive årstallet for færdigetableringen.

•••

Stk. 2 Ved etableringstidspunkt forstås en tidsangivelse, der angiver, hvornår etablering er færdig. Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål.

•••

Stk. 3 Er en ledning eller et ledningstracé nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejeren angive, at ledningen eller ledningstracéet er nedgravet eller anbragt før 1. juli 2023, hvis årstallet ikke kendes.

•••

Stk. 4 Er ledningen eller ledningstracéet færdigetableret i 2023, skal det angives, om ledningen eller ledningstracéet er færdigetableret før eller efter den 1. juli 2023.

•••
profile photo
Profilside