14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Ledningsoplysningerne er kommet frem til graveaktør, når de stilles til rådighed i Ledningsejerregistrets kortviser eller kan hentes i Ledningsejerregistret.

•••

Stk. 2 Ledningsoplysninger stilles til rådighed i en sammenstillet pakke, hvor alle ledningsoplysninger kan ses samlet, samt i pakker for hver af de ledningsejere, der har udleveret ledningsoplysninger. En graveaktør får adgang til de nødvendige ledningsoplysninger i de udstillede pakker.

•••

Stk. 3 Har graveaktøren ikke modtaget alle ledningsoplysninger, senest 2 timer efter, at forespørgslen er stillet til rådighed for ledningsejer, jf. § 22, stk. 6, må graveaktør kontakte ledningsejer.

•••

Stk. 4 De nødvendige ledningsoplysninger skal i overensstemmelse med § 9, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger. De modtagne ledningsoplysninger skal være tilgængelige på graveområdet, når der graves.

•••

Stk. 5 En graveaktør må kun grave på baggrund af de ledningsoplysninger, der ligger inden for det forespurgte graveområde.

•••
profile photo
Profilside