14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Graveaktører, der i medfør af § 11, er forpligtet til at forespørge i Ledningsejerregistret, skal i forbindelse med forespørgslen registrere følgende oplysninger:

  • 1) Graveaktørens navn og eventuelt CVR-nummer.

  • 2) Graveaktørens adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer.

  • 3) Gravearbejdets art.

  • 4) Den geografiske udstrækning for hele det planlagte gravearbejde.

  • 5) Det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

•••

Stk. 2 Graveaktører har pligt til at ajourføre de i stk. 1 indberettede oplysninger, når der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der kan konstateres fejl i en indberettet oplysning.

•••

Stk. 3 Graveaktører, der frivilligt forespørger i Ledningsejerregistret, herunder til kortlægning af ledninger, skal i forbindelse med forespørgslen registrere oplysningerne i stk. 1.

•••

Stk. 4 Forskere og offentlige myndigheder, der til brug for forskning og myndighedsopgaver forespørger i Ledningsejerregistret efter oplysninger om ledningsejere, jf. § 17, skal registrere følgende oplysninger:

  • 1) Navn og CVR-nummer.

  • 2) Adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte aktør.

  • 3) Formål med forespørgslen.

  • 4) Den geografiske udstrækning af forespørgslen.

•••

Stk. 5 Sekretariatet for Ledningsejerregistret kan efter anmodning give adgang til at forespørge i Ledningsejerregistret efter stk. 4. Misbruges adgangen til Ledningsejerregistret efter stk. 4, kan sekretariatet inddrage adgangen.

•••
profile photo
Profilside