14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lejeloven  - træder i kraft den 1. juli 2022 § 87

Lov om leje paragraf 87

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lejeloven og bygger på lov nr. 341 af 22. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§87 Huslejenævnets kompetence
Huslejenævnet afgør uenighed imellem lejeren og udlejeren vedrørende §§ 84-86.

•••

Stk. 2 Efter lejerens anmodning skal huslejenævnet afgøre, om udlejeren har opkrævet større beløb end tilladt efter §§ 84 og 85. Har udlejeren efter nævnets afgørelse opkrævet større beløb end tilladt, kan lejeren forlange det for meget betalte beløb tilbage. § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside