14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lejeloven  - træder i kraft den 1. juli 2022 § 58

Lov om leje paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lejeloven og bygger på lov nr. 341 af 22. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Betalingstidspunkt
Lejen kan kræves betalt månedsvis forud.

•••

Stk. 2 Er lejen beregnet for en kortere periode end 1 måned, kan den kræves betalt forud for den periode, den vedrører.

•••

Stk. 3 Leje for beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse kan ikke kræves betalt for mere end 3 måneder ad gangen. Leje for ustøttede private plejeboliger kan ikke kræves betalt for mere end 1 måned ad gangen.

•••

Stk. 4 Rettidig betaling af husleje sker senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

•••

Stk. 5 I tilfælde af opsigelse eller ved det tidsbestemte lejeforholds udløb er lejeren kun pligtig at betale leje for tiden indtil lejeforholdets ophør.

•••
profile photo
Profilside