14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lejeloven § 127

Lov om leje paragraf 127

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lejeloven og bygger på lov nr. 341 af 22. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§127 Forbedringer og lejeforhøjelser
Ved forbedringer forstås foranstaltninger eller installationer, der forøger det lejedes værdi, eller foranstaltninger, som er påbudt ved lov eller offentlige forskrifter, når disse ikke er omfattet af udlejerens vedligeholdelsespligt.

•••

Stk. 2 Inden udlejeren iværksætter forbedringer, skal udlejeren iagttage § 131 om inddragelse af beboerrepræsentationen.

•••

Stk. 3 Inden udlejeren iværksætter forbedringer i ejendomme omfattet af § 6, stk. 1, og § 7, stk. 3, 3. pkt., skal udlejeren iagttage §§ 105 og 106 om varsling af iværksættelse.

•••
profile photo
Profilside