14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lejeloven § 113

Lov om leje paragraf 113

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lejeloven og bygger på lov nr. 341 af 22. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§113 Vedligeholdelsesplan
Udlejeren skal hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-årsperiode. Planen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. I ejendomme med beboerrepræsentation skal udlejeren indkalde beboerrepræsentationen til møde med henblik på udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen.

•••

Stk. 2 Udlejeren mister retten til at opkræve beløb efter §§ 119 og 120, hvis udlejeren ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen i overensstemmelse med stk. 1 og lejerne har indbragt sag herom for huslejenævnet. Udlejeren kan ikke opkræve de nævnte beløb fra lejernes indbringelse af sag for huslejenævnet, indtil en vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret til lejerne.

•••

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for ejendomme omfattet af § 3 b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

•••

Stk. 4 Indenrigs- og boligministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

•••
profile photo
Profilside