14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lejeloven § 97

Lov om leje paragraf 97

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 927 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§97 Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

•••

Stk. 2 Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser, herunder indsigelser efter § 98, kan sendes til.

•••
profile photo
Profilside