14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lejeloven § 27

Uddrag fra forarbejderne til lejeloven § 27:

Til § 27.
Bestemmelsen svater til lovens § 54, stk. 1-3. § 54, stk. 4, om udlejerens pligt til at udrydde væggetøj og henvisningen vedrørende udlejers mulige erstatningskrav mod lejeren efter lovgivningens almindelige regler foreslås udeladt. Også uden direkte lovpåbud må der påhvile en udlejer pligt til at foranstalte udrydning af væggetøj....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.