Bøger, som nævner LD-loven § 7a

Aktieavancebeskatningsloven (3. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 18. jun 2015
DJØF Forlag

(6) Anskaffelsessum, hvor der er betalt et beløb efter pensionsbeskatningslovens § 30 B, stk. 1 og 6

- Side 748 -

...anden overførsel til eje eller pant og ved dispositioner m.v., der medfører, at en ordning omfattet af §§ 10 A eller 12 A eller en supplerende engangssum ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, jf. dog § 30 B.«

Læs på Jurabibliotek