14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LD-loven § 7a

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ld-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 09. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a Kontohaveren kan vælge at flytte hele sit indestående til et andet pensionsinstitut, jf. stk. 2. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan afvise flytning af indeståendet, hvis der ikke er dækning for omkostningerne forbundet med flytningen.

•••

Stk. 2 Indeståendet på en LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr. 7. Indeståendet på en LD-aldersopsparing, jf. § 2 a, kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 10 A og 12 A og § 29 A, stk. 1, 3. pkt.

•••

Stk. 3 Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal på anmodning fra kontohaveren via det modtagende pensionsinstitut flytte hele indeståendet senest 3 måneder efter den uge, hvor anmodningen er modtaget. Overflyttede beløb kan ikke senere flyttes tilbage til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af konti, overførsel af indestående på konti m.v. ved overflytning til et andet pensionsinstitut. Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til de modtagende pensionsinstitutter, herunder om information, tekniske krav og rådgivning i forbindelse med flytning.

•••
profile photo
Profilside