14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lægemiddelloven § 104

Lov om lægemidler paragraf 104

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lægemiddelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§104 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der overtræder § 7, stk. 1, § 38 a, stk. 1, § 39, stk. 1 eller 2, eller artikel 5, stk. 1, i veterinærforordningen eller undlader at efterkomme et påbud udstedt i medfør af § 46 a. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler

•••
profile photo
Profilside