14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lægemiddelloven § 82

Lov om lægemidler paragraf 82

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lægemiddelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§82 I Medicinpriser offentliggør Lægemiddelstyrelsen for lægemidler til mennesker og dyr, der er omfattet af § 77 og regler fastsat i medfør af § 78, oplysninger om

  • 1) udleveringsgruppe,

  • 2) begrænsning i antal pakninger, der kan udleveres pr. ekspedition uden for apotek,

  • 3) lægelige specialer, der er beføjet til at ordinere lægemidlet, og

  • 4) tilskudspris, herunder eventuelt enhedstilskudspris.

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for Medicinpriser, herunder Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v.

  • 1) hvilke oplysninger der ud over de i stk. 1 nævnte kan eller skal fremgå af Medicinpriser,

  • 2) Lægemiddelstyrelsens videregivelse af visse oplysninger i Medicinpriser forud for offentliggørelse, herunder det præcise tidspunkt for en sådan videregivelse, og

  • 3) Lægemiddelstyrelsens offentliggørelse af Medicinprisers oplysninger, herunder det præcise tidspunkt for en sådan offentliggørelse.

•••

Stk. 3 Medicinpriser optages ikke i Lovtidende.

•••
profile photo
Profilside