14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lægemiddelloven § 7

Lov om lægemidler paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lægemiddelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Udstedelse af markedsføringstilladelse
Et lægemiddel må kun forhandles eller udleveres her i landet, når der er udstedt en markedsføringstilladelse enten af Lægemiddelstyrelsen i medfør af denne lov eller af Europa-Kommissionen i medfør af EU-retlige regler om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler m.v. (fællesskabsmarkedsføringstilladelse), jf. dog stk. 2, og §§ 11 og 29-32 a.

•••

Stk. 2 Et lægemiddel må kun forhandles online til brugere i andre EU/EØS-lande, når det ud over at være omfattet af en markedsføringstilladelse som nævnt i stk. 1 er omfattet af en markedsføringstilladelse, der gælder i bestemmelseslandet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF eller artikel 6, stk. 1, i direktiv 2001/82/EF.

•••
profile photo
Profilside