14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lægemiddelloven § 31

Lov om lægemidler paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lægemiddelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Lægemiddelstyrelsen kan, når sundhedsmæssige eller andre særlige hensyn gør det påkrævet, efter regler fastsat af sundhedsministeren godkende anvendelse og markedsføring af lægemidler, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse i Danmark. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om ændring, suspension og tilbagekaldelse af sådanne godkendelser.

•••

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen underretter Europa-Kommissionen om tilladelser efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside