14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kystbeskyttelsesloven § 19b

Lov om kystbeskyttelse m.v. paragraf 19b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kystbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19b Miljøministeren kan meddele påbud om at

  • 1) fjerne en inddæmning, en opfyldning, et anlæg, en indretning, en genstand eller et fartøj, som vedkommende har foretaget, udført eller anbragt i strid med § 16 a, stk. 1,

  • 2) retablere forholdene efter en uddybning eller gravning, som vedkommende har foretaget i strid med § 16 a, stk. 1,

  • 3) fjerne faste anlæg, som også er etableret på søterritoriet i strid med § 16 a, stk. 3, nr. 1, eller

  • 4) retablere forholdene efter en gravning, boring, pumpning, sugning eller terrænændring, der er foretaget i strid med § 16 a, stk. 3, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside