14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvotegebyrbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvotegebyrbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2255 af 02. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Opkrævning af betaling for fastsættelse af drivhusgasudledning eller aktivitetsniveau
Hos en driftsleder eller luftfartsoperatør opkræves efter regning fra Energistyrelsen betaling for styrelsens sagsbehandling med fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfarttøjets drivhusgasudledning, herunder omkostninger til styrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand, jf. § 17, stk. 5 og 6, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Tilsvarende opkræves hos en driftsleder betaling for styrelsens sagsbehandling med fastsættelse af aktivitetsniveau, jf. § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Betalingen beregnes på grundlag af styrelsens timeforbrug til udførelse af opgaven ganget med den timesats, der er fastsat efter stk. 2. Hertil lægges styrelsens eventuelle omkostninger til sagkyndig bistand.

•••

Stk. 2 Timesatsen fastsættes på grundlag af gennemsnitlige lønudgifter tillagt generelle fællesomkostninger i Energistyrelsen i det forudgående regnskabsår. Timesatsen reguleres én gang årligt.

•••

Stk. 3 Der betales ikke moms af betalingen efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Udebliver betalingen efter stk. 1 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Energistyrelsen opkræve renter og rykkergebyr efter rentelovens bestemmelser.

•••
profile photo
Profilside