Kvotegebyrbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af kvotegebyrbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter

Bekendtgørelse nr. 2255 af 02. december 2021

Gebyrsatser for stationære enheder
§ 2

Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, og som for hver produktionsenhed betales, er følgende, jf. dog stk. 2:

  • 1) 36.316 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde på mindre end 25.000 ton CO2.

  • 2) 59.559 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde på mellem 25.000 ton CO2 og 50.000 ton CO2.

  • 3) 82.801 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde, der overstiger 50.000 ton CO2 og er mindre end eller lig med 500.000 ton CO2.

  • 4) 106.043 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde på mere end 500.000 ton CO2.

Stk. 2 Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, for en produktionsenhed, som driftsleder ikke har ansøgt om kvoter til, eller som driftsleder inden udledningsåret havde givet afkald på samtlige kvoter til med virkning for den resterende tildelingsperiode, er følgende:

  • 1) 27.237 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 1.

  • 2) 47.937 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 2.

  • 3) 68.638 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 3.

  • 4) 89.338 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 4.

Stk. 3 Gebyrfastsættelsen ifølge stk. 1 og 2 baseres på produktionsenhedens seneste verificerede emissionsmængde for det foregående år. Hvor årets emissionsmængde er blevet fastsat af Energistyrelsen i henhold til § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter, baseres gebyrfastsættelsen på den således fastsatte emissionsmængde.