Kvælstofafgiftsloven § 7

Denne konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov nr. 418 af 26. juni 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

Afgiftsfritagelse og -godtgørelse
§ 7

Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres af oplagshavere eller fra udlandet, jf. § 19, til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Stk. 2 Der er afgiftsfrihed for UREA-produkter i henhold til DIN-norm DIN 70070 og lign.

Stk. 3 Oplagshavere kan kræve dokumentation for det i stk. 1 nævnte registreringsforhold.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsfriheden efter stk. 1.