Kvælstofafgiftsloven § 6

Denne konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov nr. 418 af 26. juni 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 6

I mængden af varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold opgjort efter § 5 fradrages varer, der

  • 1) leveres til en anden oplagshaver, jf. § 3,

  • 2) er fritaget for afgift efter §§ 7 og 8,

  • 3) leveres til udlandet,

  • 4) hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende og

  • 5) returneres til virksomheden, såfremt køberen får godtgjort varens pris inklusive afgiften.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.