Kunstfondsloven § 11

Denne konsoliderede version af kunstfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov nr. 458 af 08. maj 2013,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 716 af 13. juni 2023

Ikrafttræden m.v.
§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 5, 6 og 13 træder i kraft den 1. juli 2013.