14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kunstfondsloven § 7

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kunstfondsloven og bygger på lov nr. 458 af 08. maj 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Udvalgene i Statens Kunstfond har følgende opgaver:

•••

Stk. 2 Udvalgene administrerer selvstændigt de bevillinger, der er tillagt dem.

•••

Stk. 3 Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier m.v. til tværgående kunstområder.

•••

Stk. 4 Den i stk. 1 fastlagte arbejdsdeling kan, hvor særlige forhold taler herfor, fraviges efter beslutning i Statens Kunstfonds bestyrelse, jf. § 8, stk. 4. Dog skal det altid være entydigt fastlagt, i hvilket udvalg eller i hvilke udvalg i fællesskab en opgave varetages.

•••

Stk. 5 Kulturministeren kan beslutte at henlægge særlige opgaver med relation til Statens Kunstfonds virkeområde til fondens bestyrelse eller til de enkelte udvalg.

•••
profile photo
Profilside