14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kunstfondsloven § 14-17

Uddrag fra forarbejderne til kunstfondsloven § 14-17:

Til § 14
...
Til nr. 1 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at Statens Kunstråd foreslås nedlagt, og af at Statens Kunstråds udvalgsopgaver foreslås videreført i den nye Statens Kunstfond.... Til nr. 2 Den foreslåede ophævelse af § 2 i lov om litteratur fjerner bestemmelsen, som i dag gælder for Statens Kunstråd, om at Statens Kunstråd kan rådgive kulturministeren og andre myndigheder. Ændringen foreslås for at fjerne uklarhed om, hvilken rådgivning udvalgene kan forvente at skulle give, og hvilken rådgivning kulturministeren og offentlige myndig... Til nr. 3 Den foreslåede ændring af bestemmelsen i § 4 i lov om litteratur sigter på at skabe ensartethed imellem tilsvarende bestemmelser i lovene om litteratur, musik og scenekunst, ligesom tilsvarende bestemmelser vil blive indføjet i lov om film og i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Samtidig tilpasses bestemmelsen, så både tilskud og garant... Til nr. 4 § 5 i lov om litteratur foreslås ophævet, da den refererer til Statens Kunstråds handlingsplaner, som skal godkendes af kulturministeren. Statens Kunstfond skal i henhold til lovforslaget ikke længere udarbejde handlingsplaner. § 5 beskriver ligeledes retningslinjer for administrativ rekurs. Dette emne er beskrevet i den i nærværende lovforslag om ... Til nr. 5 Den foreslåede ophævelse af § 6 i lov om litteratur er en konsekvens af § 10 i den foreslåede lov om Statens Kunstfonds virksomhed, som fastsætter hjemmel til udstedelse af en bekendtgørelse om administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier mv., om budget, regnskab og revision for modtagere af tilskud fra Statens Kunstfond og om udbeta...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.