14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kunstfondsloven § 10

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kunstfondsloven og bygger på lov nr. 458 af 08. May 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Forvaltning af tilskud, garantier m.v. samt budget, regnskab og revision
Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forvaltning af tilskud, garantier m.v., om tilskudsmodtagernes indsendelse af budget i forbindelse med ansøgning og om tilskudsmodtagernes regnskabsaflæggelse og revision.

•••

Stk. 2 Afgivne tilsagn om tilskud, garantier m.v. kan bortfalde, og udbetalte tilskud, garantier m.v. kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

•••

Stk. 3 Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

•••
profile photo
Profilside