Kulturdrifttilskudsloven § 5

Denne konsoliderede version af kulturdrifttilskudsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Lov nr. 1531 af 21. december 2010,
som ændret ved lov nr. 1548 af 18. december 2018

§ 5

Vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal indeholde bestemmelser om

  • 1) navn,

  • 2) hjemsted,

  • 3) formål,

  • 4) valg og konstituering af bestyrelse,

  • 5) betingelser for medlemskab,

  • 6) foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor og tegningsret, og

  • 7) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved foreningens ophør.

Stk. 2 Hvis vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, ikke er godkendt i henhold til anden lovgivning, skal den offentlige hovedtilskudsyder påse, at foreningens vedtægter indeholder de i stk. 1 nævnte bestemmelser, og om det formål, som et driftstilskud ydes til, ligger inden for foreningens formål.