14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 9

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Anskaffelsessummen for bevillinger, tilladelser og rettigheder som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, kan afskrives med lige store årlige beløb over det til rettighederne svarende resterende åremål.

•••
profile photo
Profilside