14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kulbrinteskatteloven § 8

Uddrag fra forarbejderne til kulbrinteskatteloven § 8:

Til § 8 Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget til den nye afskrivningslov. Henvisningen til den gældende afskrivningslovs § 29 S i kulbrinteskattelovens § 4, stk. 1, nr. 5, udgår som følge af, at bestemmelsen om afskrivning på dræningsanlæg foreslås ændret, således at der ikke længere vil skulle ske beskatning af...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.