14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kulbrinteskatteloven § 27C

Uddrag fra forarbejderne til kulbrinteskatteloven § 27C:

§ 27 C, stk. 1Det foreslås, at skattepligtig kulbrinteindkomst i tilknytning til tilladelser, der med virkning fra indkomståret 2014 overgår fra beskatning efter kapitel 3 som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011 til beskatning efter kapitel 3 A, behandles efter overgangsreglerne som foreslået i § 27 C, stk. 2-7.§ 27 C, stk....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.