14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kulbrinteskatteloven § 10A

Uddrag fra forarbejderne til kulbrinteskatteloven § 10A:

Det foreslås, at det præciseres, at omkostninger, som den skattepligtige afholder til fjernelse af anlæg, også efter at virksomhed med indvinding af kulbrinter er ophørt, skal kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst, der danner grundlag for beregningen af både selskabsskat og kulbr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.