14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 11

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Såfremt den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende skattepligtig indkomst for følgende år. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.

•••

Stk. 2 Udviser den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst underskud, har den skattepligtige adgang til helt eller delvis at overføre dette underskud til fradrag i anden indkomst.

•••

Stk. 3 Underskud ved anden indkomst end den i § 4 nævnte kan ikke overføres til fradrag i denne indkomst.

•••
profile photo
Profilside