14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Krigsmaterielloven § 19

Lov om krigsmateriel m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af krigsmaterielloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. October 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Loven træder i kraft den 1. oktober 1990.

•••

Stk. 2 Lov om kontrol med tilvirkning af krigsmateriel m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 15. september 1986, ophæves.

•••

Stk. 3 Tilladelser til fremstilling af krigsmateriel, som er meddelt, bortfalder ikke ved lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside