14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Krigsmaterielloven § 15

Lov om krigsmateriel m.v. paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af krigsmaterielloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. October 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der

  • 1) overtræder § 2, § 3, § 7, § 12, stk. 2,

  • 2) tilsidesætter vilkår eller betingelser for en tilladelse eller en certificering eller

  • 3) undlader efter anmodning at give oplysninger m.v. til Statens Våbenkontrol.

•••

Stk. 2 Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 1 år.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 4 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

•••
profile photo
Profilside