14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Krigsmaterielloven § 12

Lov om krigsmateriel m.v. paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af krigsmaterielloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. October 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Statens Våbenkontrol eller de personer, som våbenkontrollen bemyndiger dertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller krigsmateriel, med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for våbenkontrollens virksomhed.

•••

Stk. 2 Ansatte i virksomheden og dens indehaver skal efter våbenkontrollens bestemmelser yde våbenkontrollen vejledning og hjælp under tilsyn efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside