14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Krigsmaterielloven § 10

Lov om krigsmateriel m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af krigsmaterielloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. October 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Virksomheder, som fremstiller krigsmateriel, er underkastet tilsyn af Statens Våbenkontrol.

•••

Stk. 2 Som led i tilsynet efter stk. 1 kan Statens Våbenkontrol kontrollere, at ind- og udførsel af krigsmateriel sker i overensstemmelse med våbenlovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 3 Statens Våbenkontrol består af 5 medlemmer. Justitsministeren udnævner våbenkontrollens formand, og forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren udnævner hver 2 medlemmer.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte en forretningsorden for våbenkontrollen.

•••
profile photo
Profilside