14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kreditaftaleloven § 1

Lov om kreditaftaler paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kreditaftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 817 af 06. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lovens anvendelsesområde
Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger.

•••

Stk. 2 Loven gælder også for kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen er indgået eller formidlet for kreditgiveren af en erhvervsdrivende.

•••

Stk. 3 Kreditgiveren har bevisbyrden for, at en kreditaftale ikke er omfattet af loven.

•••
profile photo
Profilside