14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 4g

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 4g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4g Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om oprettelse af sikkerhedszoner omkring anlæg, som anvendes til udforskning eller udnyttelse af naturforekomster. Zonerne kan højst have en udstrækning af 500 m omkring de pågældende anlæg målt fra ethvert punkt på disses ydre kant. Ministeren kan fastsætte forskrifter for sejlads i sikkerhedszoner og herunder forbyde uvedkommende skibe adgang hertil.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for anlæg omfattet af offshoresikkerhedsloven.

•••
profile photo
Profilside