14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Kontinentalsokkelloven § 4c

Uddrag fra kommentarerne til kontinentalsokkelloven § 4c:

(§§ 4 a-4 f) Forslaget indebærer, at der i reglerne om nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde indsættes en række nye bestemmelser med henblik på at implementere habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. I § 4 a, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.