14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 1a

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Energi- forsynings- og klimaministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på dansk kontinentalsokkelområde.

•••
profile photo
Profilside