Bøger, som nævner Konkursskatteloven § 6

Lærebog om indkomstskat (19. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave
Udgivelsesdato: 27. aug 2021
DJØF Forlag

2.2. Subjektiv skattepligt under konkurs

- Side 1317 -

En skatteyder, som driver sin virksomhed i virksomhedsordningen, vil fra og med konkursåret ikke kunne anvende ordningen på den virksomhed, som bliver taget under konkursbehandling, jf. VSL § 1, stk. 1, sidste pkt., og KKSL § 6.

Læs på Jurabibliotek2.4. Objektiv skattepligt under konkurs

- Side 1319 -

»Prognose-konkursindkomsten« skal principielt opgøres ved konkursens indtræden og skal som ovenfor nævnt bruges til at fastslå, hvorvidt der overhovedet skal bestemmes skattepligt af konkursindkomsten, jf. KKSL §§ 2 og 6.

Læs på Jurabibliotek