Bøger, som nævner Konkursskatteloven § 6

§ 1

- Side 39 -

...selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.

Læs på Jurabibliotek4. Konkursindkomst

- Side 72 -

...anvendes på konkursindkomst. Dette skyldes primært, at skattepligtige, fysiske personer, hvis bo tages under konkursbehandling, ikke er skattepligtige af konkursindkomsten jf. konkursskattelovens § 6. Såfremt skyldneren har indtægter fra egen virksomhed, som ikke er omfattet af konkursen, vil virksomhedsordningens regler kunne anvendes på denne indtægt.

Læs på Jurabibliotek