Bøger, som nævner Konkursloven § 226

Virkningen af hovedfordringens ophør

- Side 533 -

...krav mod kautionisten, jf. KL § 226, stk. 3. Ved frivillig akkord må kautionisten antagelig kunne fastholdes, i det omfang det godtgøres, at kreditors tab ikke ville være blevet mindre ved en tvangsakkord. Det er almindeligt antaget, at kautionistens forpligtelse falder bort, når hovedfordringen prækluderes, fordi kreditor ikke har anmeldt sit krav.

Læs på Jurabibliotek