Bøger, som nævner Konkursloven § 216

Inddrivelse (1. udg.)
Forfattere: Morten Schwartz Nielsen
Udgivelsesdato: 11. feb 2015
DJØF Forlag

Bemærk, at § 216 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 216, om det har en betydning.

Præklusivt proklama

- Side 640 -

...at sikre, at forudsætningerne for den afdragsordning, som skifteretten i henhold til skyldnerens forslag efter konkurslovens § 216, stk. 3, fastsætter for skyldnerens afvikling af den bestående gæld, ikke ændres væsentligt som følge af, at der efterfølgende rettes krav mod skyldneren, som ikke er medtaget i skyldnerens forslag til gældens sanering.

Læs på JurabibliotekBestridte fordringer

- Side 644 -

...der ved fastlæggelse af skyldnerens afdragsordning skal afsættes midler til dækning af en fordring, som er bestridt af skyldneren. Kendelsen skal samtidig angive, hvordan de afsatte midler skal fordeles mellem de øvrige fordringshavere, hvis der ikke anlægges sag om fordringen, eller hvis det ved dom eller forlig fastslås, at fordringen ikke består.

Læs på Jurabibliotek