Bøger, som nævner Konkursloven § 199

Ægtefællehæftelsen for skatter

- Side 797 -

...inden denne dato bortfaldt. H påstod herefter, at udlægget skulle ophæves. Heri fik H ikke medhold. Landsretten henviste til, at det omhandlede udlæg var foretaget, inden gældssaneringssag for ægtefællen blev indledt, og, såfremt ejendommen havde tilhørt denne, ikke ville være bortfaldet som følge af gældssaneringen, jf. konkurslovens § 199, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek