Bøger, som nævner Konkursloven § 199

Funktionærret (6. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Lars Svenning Andersen,, Lise Lauridsen,, Sandro Ratkovic, Thomas Christian Thune og Morten Ulrich
Udgivelsesdato: 24. aug 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 199 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 199, om det har en betydning.

Andre kreditorordninger

- Side 1161 -

...derimod, jf. KL §§ 199 og 200, som udgangspunkt alle krav stiftet før gældssaneringssagens indledning, uanset om de er privilegerede eller simple. For lønmodtagere kan der være tale om forældede krav eller krav på dækning af omkostninger eller lønkrav, der på grund af deres størrelse ikke har kunnet dækkes via det maksimum, LG’s dækning indeholder.

Læs på Jurabibliotek