Bøger, som nævner Konkursloven § 199

Bemærk, at § 199 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 199, om det har en betydning.

Pantefordringer

- Side 645 -

...holde sig til pantet. Panthaverne bindes derimod af kendelsen for den del af deres personlige fordring mod skyldneren, som ikke til sin tid måtte blive dækket af pantet, jf. konkurslovens § 199, stk. 2, 2. pkt. Dette indebærer, at en fordringshaver først kan vide, om der bliver en restfordring at anmelde i gældssaneringssagen, når pantet realiseres.

Læs på Jurabibliotek